Arturo (Keren) Marriage Proposal 8.10.17 - ianchinphotography